Innovatie

Smart City Haarlem is actief in zogenaamde Smart City Transitiepaden. Binnen deze transitiepaden werkt Smart City Haarlem samen met bedrijven, organisaties, inwoners en gemeenten aan innovatieve ideeën en oplossingen voor een slimmere wereld. Een transitiepad is een stapsgewijze aanpak om een doelstelling te realiseren.

Co-working

Smart City Haarlem biedt de optimale werkomgeving voor ondernemers die zich aangetroken voelen tot de Smart City gedachte. Onze werkplekken zijn zo ingericht, dat jij zonder zorgen en met een glimlach aan het werk bent.

Wat onze members denken:

" Niets is beter dan je eigen werkplek bij Smart City omringd door vriendelijke collega's "

– Jan-Pieter (Smart Member)

Smart Care/E-Health

Nederland wil internationaal voorloper zijn met innovaties ten behoeve van gezond leven en actief ouder worden. Hierbij is het belangrijk dat inwoners zelf de regie voeren over hun eigen gezondheid. Door het ontwikkelen van innovaties voor duurzame persoonlijke zorg en welzijn maken we de omslag van ‘zorgconsument’ naar ‘gezondheidsproducent’. Het transitiepad Smart Care zorgt er voor meer inzicht te krijgen in gezondheid en ziekte, door persoonlijke actuele informatie op te leveren.

Op het gebied van Smart Care werken we samen met het Spaarne Gasthuis.

Smart Energy

Vanwege de klimaatverandering en het Klimaatakkoord van Parijs in 2015, heeft Nederland de ambitie om over te gaan op het duurzame energie. De daling van de kosten voor zon, wind en elektrische opslag brengt de mogelijkheid voor energie opwek bij de burger thuis. Binnen het transitiepad Smart Energy wordt er gewerkt aan lokaal duurzaam opgewekte energie voor verbruiken, productie en verhandeling.

Op het gebied van Smart Energy werken we samen met de Gemeente Haarlem en Parkmanagement Waardepolder.

Big Data

Gegevens of beter gezegd data staat centraal in de slimme stad. Deze data kan uit vele  verschillende bronnen komen, maar zal veelal afkomstig zijn van het internet. In een smart city wordt deze voortdurend aanzwellende stroom data Big Data genoemd. Het transitiepad Big Data zorgt ervoor dat deze stroom die de stad continu genereert, benut zal worden op een intelligente manier. Zodat deze op een positieve manier ingezet kan worden voor de verbetering van de stad.

Op het gebied van Big Data voeren we momenteel gesprekken met diverse partners. Wil je deelnemen aan dit project of heb je een idee? Neem dan contact met ons op.

Blockchain

Blockchain. Met die techniek kunnen we voor eens en voor altijd een antwoord geven op de vraag: hoe kunnen we vertrouwen wat er op internet staat. De technologie (achter bijvoorbeeld Bitcoin) wordt nu al gebruikt voor het ruilen van elektriciteit, het kopen van concertkaartjes en huizen. Over een paar jaar is het niet meer weg te denken uit ons leven. Het transitiepad Blockchain staat nog in de kinderschoenen, maar gaat in de toekomst ongetwijfeld zorgen voor eerlijke en duurzame initiatieven.

Op het gebied van Blockchain voeren we momenteel gesprekken met diverse partners. Wil je deelnemen aan dit project of heb je een idee? Neem dan contact met ons op.

Circulaire Economie

Wereldwijd worden grondstoffen weggegooid nadat ze één of soms twee keer gebruikt zijn. Ondertussen zijn veel van deze grondstoffen steeds moeilijker te krijgen. Nederland wil daarom de overgang van een lineaire naar een circulaire economie realiseren. Binnen het transitiepad Circulaire Economie wordt er gewerkt aan ideeën om producten en materialen te hergebruiken, zodat grondstoffen hun waarde behouden. Dat brengt veel kansen voor duurzame ondernemers, minder grondstoffenverbruik en minder afval.

Op het gebied van Circulaire economie voeren we momenteel gesprekken met diverse partners. Wil je deelnemen aan dit project of heb je een idee? Neem dan contact met ons op.