Transitiepaden

Smart City Haarlem is actief in zogenaamde Smart City Transitiepaden. Binnen deze transitiepaden werkt Smart City Haarlem samen met bedrijven, organisaties, inwoners en gemeenten aan innovatieve ideeën en oplossingen voor een slimmere wereld. Een transitiepad is een stapsgewijze aanpak om een doelstelling te realiseren. Smart City Haarlem focust zich op de volgende transitiepaden:

Smart Care/E-Health

Nederland wil internationaal voorloper zijn met innovaties ten behoeve van gezond leven en actief ouder worden. Hierbij is het belangrijk dat inwoners zelf de regie voeren over hun eigen gezondheid. Door het ontwikkelen van innovaties voor duurzame persoonlijke zorg en welzijn maken we de omslag van ‘zorgconsument’ naar ‘gezondheidsproducent’. Het transitiepad Smart Care zorgt er voor meer inzicht te krijgen in gezondheid en ziekte, door persoonlijke actuele informatie op te leveren.

Op het gebied van Smart Care werken we samen met het Spaarne Gasthuis.

Smart Energy

Vanwege de klimaatverandering en het Klimaatakkoord van Parijs in 2015, heeft Nederland de ambitie om over te gaan op het duurzame energie. De daling van de kosten voor zon, wind en elektrische opslag brengt de mogelijkheid voor energie opwek bij de burger thuis. Binnen het transitiepad Smart Energy wordt er gewerkt aan lokaal duurzaam opgewekte energie voor verbruiken, productie en verhandeling.

Op het gebied van Smart Energy werken we samen met de Gemeente Haarlem en Parkmanagement Waardepolder.

Big Data

Gegevens of beter gezegd data staat centraal in de slimme stad. Deze data kan uit vele  verschillende bronnen komen, maar zal veelal afkomstig zijn van het internet. In een smart city wordt deze voortdurend aanzwellende stroom data Big Data genoemd. Het transitiepad Big Data zorgt ervoor dat deze stroom die de stad continu genereert, benut zal worden op een intelligente manier. Zodat deze op een positieve manier ingezet kan worden voor de verbetering van de stad.

Op het gebied van Big Data voeren we momenteel gesprekken met diverse partners. Wil je deelnemen aan dit project of heb je een idee? Neem dan contact met ons op.

Blockchain

Blockchain. Met die techniek kunnen we voor eens en voor altijd een antwoord geven op de vraag: hoe kunnen we vertrouwen wat er op internet staat. De technologie (achter bijvoorbeeld Bitcoin) wordt nu al gebruikt voor het ruilen van elektriciteit, het kopen van concertkaartjes en huizen. Over een paar jaar is het niet meer weg te denken uit ons leven. Het transitiepad Blockchain staat nog in de kinderschoenen, maar gaat in de toekomst ongetwijfeld zorgen voor eerlijke en duurzame initiatieven.

Op het gebied van Blockchain voeren we momenteel gesprekken met diverse partners. Wil je deelnemen aan dit project of heb je een idee? Neem dan contact met ons op.

Circulaire Economie

Wereldwijd worden grondstoffen weggegooid nadat ze één of soms twee keer gebruikt zijn. Ondertussen zijn veel van deze grondstoffen steeds moeilijker te krijgen. Nederland wil daarom de overgang van een lineaire naar een circulaire economie realiseren. Binnen het transitiepad Circulaire Economie wordt er gewerkt aan ideeën om producten en materialen te hergebruiken, zodat grondstoffen hun waarde behouden. Dat brengt veel kansen voor duurzame ondernemers, minder grondstoffenverbruik en minder afval.

Op het gebied van Circulaire economie voeren we momenteel gesprekken met diverse partners. Wil je deelnemen aan dit project of heb je een idee? Neem dan contact met ons op.

Smart Mobility

Haarlem groeit. Dit heeft gevolgen voor wonen, werken en de mobiliteit. Daarmee ook voor de afhankelijkheid van openbare mobiliteitsvoorzieningen. Daarnaast is er een toename van toeristen in de stad. Mobiliteit wordt een steeds complexere afweging van belangen. Het verplaatsen naar, van en door de stad kost meer tijd en er zijn teveel auto’s en teveel fietsen. Het transitiepad Smart Mobility denk na over de mogelijkheden van een betere mobiliteit in, van en naar Haarlem.

Op het gebied van Smart Mobility voeren we momenteel gesprekken met diverse partners. Met name parkeren in Haarlem is een actueel thema. Wil je deelnemen aan dit project of heb je een idee? Neem dan contact met ons op.

Smart Building

Het transitiepad Smart Building is een oplossing om een gebouw of werkruimte(s) slimmer en duurzamer te maken. Met bijvoorbeeld de functionaliteit real-time inzicht in het verbruik van het gebouw, maar ook het eenvoudig vinden en reserveren van werkplekken en vergaderzalen valt hieronder. Met Smart Building wordt via het bestaande Wi-Fi-netwerk en extra sensoren, data verzameld op één centraal smart building-platform. Hierdoor kan een gebouw efficiënter om gaan met energie verbruik en geef je medewerkers de ideale werkplek. Smart City Haarlem streeft er naar om ook het Smart City Center (link) tot een Smart Building te maken.

Op het gebied van Smart Building voeren we momenteel gesprekken met diverse partners. Onze doelstelling is om eerst ons eigen pand 100% smart te maken om vervolgens het concept uit te rollen naar andere panden in Haarlem. Wil je deelnemen aan dit project of heb je een idee? Neem dan contact met ons op.

Internet of things (IoT)

Niet alleen mensen zijn online, ook dingen. Denk aan machines, auto’s, de thermostaat en de koelkast. Ze vormen samen een groot internet aan dingen, oftewel ‘the internet of things’. Het internet of things biedt oneindig veel mogelijkheden. Het betekent bijvoorbeeld dat we onze smartphone als afstandsbediening kunnen gebruiken. Het transitiepad internet of things kijkt naar hoe productieprocessen verbeterd kunnen worden, waarbij apparaten, mensen en data met elkaar in verbinding staan.

Op het gebied van internet of things voeren we momenteel gesprekken met diverse partners. Wil je deelnemen aan dit project of heb je een idee? Neem dan contact met ons op.

Wil je meer weten over de transitiepaden van Smart City Haarlem, heb je zelf een innovatief idee of ben je op zoek naar een oplossing voor een vraagstuk waarbij Smart City Haarlem kan helpen? Neem dan contact met ons op. Wij adviseren je graag en brengen je ook graag in contact met ons netwerk. 

Bekijk hier een overzicht van partners // Cases waarvoor Smart City Haarlem al één of meerdere transitiepaden in gang heeft gezet.

Case Spaarne Gasthuis

Het Spaarne Gasthuis is de grootste werkgever in de regio. In totaal werken hier meer dan 5000 werknemers. De missie van het Spaarne Gasthuis is het centraal stellen van de patiënt. Het Spaarne Gasthuis heeft daarom als ambitie om één van de meest innovatie ziekenhuizen van Nederland te zijn waar patiënten de best mogelijke zorg krijgen.

Samen met het Spaarne Gasthuis en Firmhouse ontwikkelen we een accelerator programma, waarbij we de aan de hand van 10 challenges oplossingen proberen te vinden en innovaties willen versnellen.